139 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
0898254392
xaydungthaiphat@gmail.com

CHỨNG CHỈ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

CHỨNG CHỈ TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Tư vấn giám sát xây dựng là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mọi công trình, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thi công. Vì vậy những cá nhân, tổ chức hành nghề tư vấn giám sát phải có bằng cấp và trải qua sự kiểm duyệt của Bộ Xây dựng. Vậy điều kiện để trở thành tư vấn giám sát là gì và làm sao để có được chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng?

 

MỤC LỤC:

 • Cơ sở pháp lý của dự án
 • Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng
 • Chứng chỉ tư vấn giám sát có những loại nào?
 • Các bước xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Cơ sở pháp lý

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng được quy định trong các Nghị định và Thông tư của bộ Xây dựng:

 • Luật xây dựng 2014 của Quốc hội
 • Điều 66, 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP: Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
 • Thông tư số 17/2016 TT – BXD hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công đối với tổ chức, cá nhân.

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng

Các điều kiện chung

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có giấy phép cư trú tại Việt Nam đối với người nước ngoài.
 • Có trình độ chuyên môn đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Có trình độ Đại học thuộc chuyên ngành phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.
 • Đạt yêu cầu sát hạch về kinh nghiệm và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.
Xem thêm:   Tư vấn giám sát xây dựng

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng được phân loại thành 3 hạng. Để được cấp chứng chỉ, cá nhân cần đáp ứng yêu cầu sau:

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng I

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học. Có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 7 năm trở lên.
 • Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cùng loại.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng còn hạn hoặc hết hạn.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng II

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học. Có thời gian kinh nghiệm hoạt động phù hợp với lĩnh vực đề nghị từ 5 năm trở lên.
 • Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng II.

Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng hạng III

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp. Có thời gian kinh nghiệm tham gia công tác phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ từ 3 năm đối với Đại học, 5 năm đối với Cao Đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp.
 • Đã làm giám sát trưởng hoặc chỉ huy trưởng công trường hoặc chủ trì thiết kế xây dựng phần việc thuộc nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hạng III.
Xem thêm:   Tư vấn giám sát xây dựng

Chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng có những loại nào?

Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát được chia thành các loại theo lĩnh vực giám sát:

 • Giám sát công tác xây dựng Công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
 • Giám sát công tác xây dựng Công trình giao thông
 • Giám sát công tác xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình

Các bước xin cấp chứng chỉ tư vấn giám sát xây dựng

Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bước 1: Gửi hồ sơ xét duyệt

Theo quy định của Bộ Xây Dựng, hồ sơ xin cấp Chứng chỉ giám sát thi công công trình sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

 • 01 bản đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề giám sát theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng quy định tại thông tư 17/2016/BXD.
 • 02 ảnh màu cỡ 04×06 có nền màu trắng.
 • 02 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung học.
 • 01 Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng

Bước 2: Thi sát hạch

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ

Bước 4: Nhận chứng chỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *