139 Đốc Ngữ, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
0898254392
xaydungthaiphat@gmail.com

Mô tả các công việc của tư vấn giám sát xây dựng công trình

Mô tả các công việc của tư vấn giám sát xây dựng công trình

mo-ta-cac-cong-viec-cua-tu-van-giam-sat-xay-dung-cong-trinh

Bản mô tả những công việc của kỹ sư tư vấn giám sát xây dựng. Các công việc mà một người cán bộ làm công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng cần làm là gì.

Nhiệm vụ của kỹ sư tư vấn giám sát bảo đảm chất lượng

Tư vấn giám sát xây dựng là người được đơn vị chủ đầu tư phân công cho, thông qua hợp đồng kinh tế và thay mặt chủ đầu tư để chịu trách nhiệm về chất lượng của công trình. Nhiệm vụ chính của giám sát thi công cho chủ đầu tư như sau:

Nhiệm vụ số 1: Công việc giám sát thi công

Công trình phải chấp hành các qui định của bản vẽ thiết kế công trình. Các quy  đã được cấp trên có thẩm quyền phê duyệt, những tiêu chuẩn kỹ thuật, những cam kết về chất lượng theo đúng hợp đồng giao nhận thầu. Nếu những cơ quan tư vấn giám sát xây dựng (TVGSXD) và thiết kế làm tốt công đoạn hồ sơ mời thầu thì những điều kiện về kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu chính là cơ sở để giám sát kỹ thuật công trình sau này.

Nhiệm vụ số 2: Trong giai đoạn chuẩn bị để thi công xây dựng

Cán bộ TVGSXD phải kiểm tra độ chuẩn về vật tư, vật liệu được sử dụng trong công trường. Nếu vật tư không đúng với tính năng sử dụng thì bắt buộc đưa ra khỏi phạm vi công trường. Nhất thiết không được lưu giữ trong công trường.

Những thiết bị không phù hợp với công nghệ hiện tại và chưa qua kiểm định. Thì nhất định không được đưa vào sử dụng hoặc lắp đặt. Khi thấy cần thiết thì có thể yêu cầu nhà thầu thi công lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng của vật liệu, cấu kiện và các chế phẩm xây dựng.

Xem thêm:   Chống thấm ngược là gì? Các phương pháp chống thấm ngược hiệu quả

Nhiệm vụ số 3: Trong giai đoạn xây lắp công trình

Theo dõi, giám sát thường xuyên liên tục công tác thi công xây dưng xây lắp và lắp đặt các thiết bị. Kiểm tra toàn bộ hệ thống nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất, kế hoạch chất lượng của nhà thầu để đảm bảo việc thi công xây lắp thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế đã được duyệt.

Nhiệm vụ số 4: Giai đoạn kết thúc hoàn thành xây dựng công trình

Tổ chức tư vấn giám sát xây dựng của đơn vị chủ đầu tư phải tiến hành kiểm tra, tập hợp toàn bộ những hồ sơ pháp lý và tài liệu liên quan về quản lý chất lượng. Lập các danh mục hồ sơ, tài liệu hoàn thiện kết thúc dự án công trình xây dựng. Khi kiểm tra thấy công trình đã hoàn thành đảm bảo đúng chất lượng, phù hợp với các yêu cầu của thiết kế ban đầu và tiêu chuẩn về nghiệm thu công trình của nhà nước, chủ đầu tư tổ chức buổi tổng nghiệm thu lập ra thành biên bản. Biên bản tổng nghiệm thu này là cơ sở pháp lý giúp làm bàn giao để đưa công trình vào khai thác sử dụng thực tế và là cơ sở để làm quyết toán công trình.

mo-ta-cac-cong-viec-cua-tu-van-giam-sat-xay-dung-cong-trinh

Nhiệm vụ chính của người TVGSXD bảo đảm chất lượng công tác hoàn thiện công trình xây dựng và an toàn

Quan hệ giữa nhiều bên trong công trường xây dựng:

Giám sát nhằm bảo đảm chất lượng trong công đoạn hoàn thiện và an toàn của công trình. Việc này nằm trong nhiệm vụ chung chính của giám sát bảo đảm cho chất lượng công trình. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của người chủ nhiệm dự án là đại diện cho chủ đầu tư có những cán bộ giám sát phải bảo đảm chất lượng công trình. Những người này đều là cán bộ của Công ty Tư vấn giám sát xây dựng và Thiết kế ký hợp đồng với đơn vị chủ đầu tư, giúp cho chủ đầu tư thực hiện được nhiệm vụ này.

Xem thêm:   Lưu ý khi lắp đặt cửa nhôm kính

Thông thường chỉ có những người chịu trách nhiệm việc đảm bảo chất lượng xây lắp. Còn khi cần đến những chuyên môn nào thì Công ty tư vấn có thể điều động người có chuyên môn theo ngành hẹp tham gia hỗ trợ và chịu trách nhiệm chung.

Xem thêm: Nhiệm vụ và trách nhiệm của tư vấn giám sát xây dựng công trình là gì?

Sơ đồ tổ chức và quan hệ chính một công trường

Phối hợp tiến độ chính là nhiệm vụ đầu tiên của chủ nhiệm dự án xây dựng mà người đề xuất chính là TVGSXD bảo đảm chất lượng. Trước khi tiến hành những công tác xây lắp thì cần lập tổng tiến độ. Tổng tiến độ của dự án chỉ cần vạch ra các việc thuộc bên đơn vị thi công. Công việc vào thời điểm nào có thể tính theo tầng nhà.

Tổng tiến độ của công trình cho biết vào thời gian nào thì công tác nào cần phải bắt đầu thực hiện. Điều này giúp các thành viên:

  • Tham gia xây dựng của toàn bộ công trình biết và phối hợp thực hiện.
  • Trong đơn vị tham gia xây lắp, cung ứng vật tư lập bảng tổng tiến độ thi công cho đơn vị. Trong đó cần hết sức chú ý tới sự phối hợp đồng bộ để tạo diện thi công cho đơn vị bạn.

Chủ trì cần thông qua biện pháp thi công, biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng.

Biện pháp thi công

Trước khi khởi công xây dưng, Chủ nhiệm dự án và đơn vị tư vấn giám sát xây dựng đảm bảo chất lượng cần phải thông qua biện pháp xây dựng tổng thể nhất của công trình như các phương pháp đào đất nói chung, các phương pháp xây dựng phần thân công trình nói chung, các giải pháp chung để vận chuyển theo phương đứng, các giải pháp an toàn lao động chung nhất, các biện pháp thi công những công tác hoàn thiện, công tác lắp đặt các trang thiết bị, các yêu cầu phối hợp cũng như điều kiện phối hợp chung.

Xem thêm:   Đèn Trang Trí Sân Vườn - Tô Điểm Không Gian Thơ Mộng

Nếu đơn vị thi công công trình thực hiện công tác theo quy chuẩn ISO 9000 thì cán bộ tư vấn giám sát sẽ giúp Chủ dự án tham gia xét duyệt chính sách. Việc này nhằm đảm bảo chất lượng, duyệt sổ tay chất lượng của đơn vị Nhà thầu và các đơn vị thi công khác ở cấp đội.

Đảm bảo chất lượng

Chủ trì công trình kiểm tra chất lượng, xem xét những công việc xây lắp làm mỗi ngày. Trước khi tiến hành thi công bất kỳ công đoạn nào thì nhà thầu cần phải thông báo để tư vấn giám sát xây dựng đảm bảo chất lượng và kiểm tra việc chuẩn bị. Quá trình thi công cần phải có sự chứng kiến của bên tư vấn đảm bảo chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *